Top

วิธีการลงทะเบียน

     สมาชิกสามารถสมัครและลงทะเบียน ผ่าน member.wicommerce.co.th โดย มีผู้แนะนำ หรือไม่มีผู้แนะนำก็ได้ แต่ถ้าหากมีผู้แนะนำ ท่านจะสามารถสร้างรายได้ ถ้าไม่มีผู้แนะนำ ท่านจะไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ขั้นตอนการสมัครสมาชิกดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้า member.wicommerce.co.th เลือก ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

 

ขั้นตอนที่ 2 กรอก Email และ Password ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกรอก Email และ Password เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการยืนยันที่ Email ของท่าน

 

ขั้นตอนที่ 4 เช็คที่ Email ของท่านและทำการ คลิกลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน

 

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อกดลิงค์ยืนยันเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียด อีกครั้ง

 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง

 

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อกระบบยืนยันการสมัครสมาชิก ท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้า shop.wicommerce.co.th

 

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ Shopping  เข้าได้ที่ลิงค์ดังนี้ shop.wicommerce.co.th  ที่มุมขวาจะมีทางเข้า ใช้ระบบ

 

เมื่อเข้ามาแล้ว ให้ทำการกรอก Email และ Password ที่ใช้สมัครที่หน้า member มาใช้ร่วมกับระบบ shopping ได้เหมือนกัน

 

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาทางด้านการสมัครสมาชิก สามารถติดต่อได้ทาง Call Center ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ทุกวันทำการ

เบอร์โทรศัพท์ 

02-0210199 (บริการครอบจักรวาล)
029-395394 (ปัญหาการใช้งานบริการครอบจักรวาล)
029-395395
094-7733300
094-7733311

**หมายเหตุ** สำหรับวันอาทิตย์กรุณาฝากข้อความของท่าน เพื่อรับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ครับ ขอบคุณครับ