Top

ระบบสะสมคะแนน Wipoint

เมื่อสมาชิก มีการซื้อสินค้าผ่าน shop.wicommerce.co.th สินค้าแต่ละรายการจะมี คะแนน (WP) เก็บสะสมไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ แต่หากสมาชิกซื้อสินค้าแล้วได้รับคะแนน (WP) เกินกว่าจำนวนที่กำหนดในการรักษาสิทธิ์ ส่วนคะแนน (WP) ที่เกินจากการรักษาสิทธิ์ จะถูกคืนกลับให้แก่สมาชิก 100 % ยกตัวอย่าง หากสมาชิกมีการซื้อสินค้าสะสมรวมกันในเดือนเป็นจำนวน 800 คะแนน  (WP)  และสมาชิกอยู่ในตำแหน่งต้องรักษาสิทธิ 300 คะแนน (WP)  จะถูกโอนเป็นรายได้คืนกลับให้กับสมาชิก (Cash Back) โดยการคำนวณคะแนน (WP) จะทำการคำนวณทุกสินเดือน และหากมี Cash Back จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกผู้ซื้อ ทุกวันที่ 16 ของเดือนถัดไป